Türkiye’de Asgari Ücret Ne Kadar Oldu 2019?

Türkiye'de asgari ücret

Asgari ücret 2018 yılı için aylık brüt 2.029,50 TL,  aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlenmişti. 2019 yılında zam oranı ise beklentilerin üzerinde artarak %26,05 oldu. 2019 yılı için geçerli olan net 2.020,90 TL oldu. Yaklaşık 7 milyona yakın kişiyi ilgilendiren asgari ücret 25 aralık günü gerçekleştirilen toplantıdan sonra açıklandı. Dünya sıralamasında asgari ücret ağustos ayında 200 dolara kadar düşmüştü. Türk lirasında ki değer kaybını azalması ve enflasyon ile gelen maaş zammı sayesinde tekrar eski seviyelerine yaklaştı. Son iki yılın asgari ücretleri;

2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2019 Brüt (Aylık)     :  2.558,40 TL

2019 Net                      : 2.020,90 TL

2018 Brüt (Günlük) : 85,28 TL

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2018 Brüt (Aylık)     :  2.029,50 TL

2018 Net                      : 1.603,12 TL

2018 Brüt (Günlük) : 67,65 TL

2019 Yılı Gerli Vergisi Dilimi

2019 Yılı Gerli Vergisi Dilimi

İşverene Maliyeti 2019

Asgari Ücret2.558,00 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)396,49 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu51,16 TL
İşverene Toplam Maliyeti3.005,65 TL

İşverene Maliyeti 2018

Asgari Ücret2.029,50 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)314,57 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu40,59 TL
İşverene Toplam Maliyeti2.384,66 TL

Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?

Brüt Asgari Ücret

İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak nitelendirilen “Asgari Ücret”in günlük brüt tutarı; işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından, bir yılın tamamını kapsayacak şekilde ya da yılın belli dönemleri için farklı tutarlarda belirlenmektedir.

1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015 dönemi için geçerli olan belirlemelere göre brüt asgari ücret; “günlük 42,45 TL” ve “aylık 1.273,50 TL” olarak uygulanmaktadır.

Net Asgari Ücret

Aylık brüt asgari ücret üzerinden bazı kesintiler yapıldıktan sonra, ilgili işçinin eline geçecek net asgari ücret rakamına ulaşılmaktadır.

Brüt Asgari Ücret üzerinden;

*%9 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi kesilir.

*%5 oranında genel sağlık sigortası primi kesilir.

*%1 oranında işsizlik sigortası primi kesilir.

*%0,759 oranında damga vergisi kesilir.

*%15 oranında gelir vergisi kesilir. Bu kesintinin tutarı, brüt asgari ücretten kesilen sigorta primleri ve işsizlik sigortası primi düşüldükten sonra bulunan tutar üzerinden hesaplanır ve bulunan kesinti tutarından ilgili işçinin eş ve çocuk durumuna göre hakkında uygulanacak asgari geçim indirimi miktarı indirilir.

Agi Nasıl Hesaplanır?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50’si, çalışmayan eşi için %10’u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5’u, 3. çocuk için %10’u ve sonraki çocukların her biri için ise %5’i esas alınır. Bu oranların toplamı %85’i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12’ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

Asgari Ücretin Yıllara Göre Dolar Karşılığı

YIL TÜRK LİRASI DOLAR
 2002 184 251 937 126
 2003 225 999 000 135
 2004 318 233 475 227
 2005 350 257
 2006 380 281
 2007 419 295
 2008 503 429
 2009 546 359
 2010 599 396
 2011 658 427
 2012 739 386
 2013 803 451
 2014 891 414
 2015 1000 454
 2016 1300 448
 2017 1404 397
20181603422

Yıllara Göre Artış Oranları

YIL TÜRK LİRASI ORAN (1/6-6/12)
 2002 184 251 937-32+13
 2003 225 999 00021,9
 2004 318 233 47538,2+5
 2005 35010,03
 2006 3808,65
 2007 4195,93+4
 2008 5034-+4,98
 2009 5464,27+4,05
 2010 5995,20+4,34
 2011 6584,74+5,08
 2012 7395,91+6,09
 2013 8034,05+4,38
 2014 8915,88+5,95
 2015 10005,95+5,99
 2016 130029,32
 2017 14047,92
2018160314,2
2019202026,05
Please follow and like us:

1 yorum

1 geri izleme / bildirim

  1. Asgari ücret – gorkemtuncay

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*