Türkiye’de Asgari Ücret Ne Kadar Oldu 2019?

Türkiye'de asgari ücret

Asgari ücret 2018 yılı için aylık brüt 2.029,50 TL,  aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlenmişti. 2019 yılında zam oranı ise beklentilerin üzerinde artarak %26,05 oldu. 2019 yılı için geçerli olan net 2.020,90 TL oldu. Yaklaşık 7 milyona yakın kişiyi ilgilendiren asgari ücret 25 aralık günü gerçekleştirilen toplantıdan sonra açıklandı. Dünya sıralamasında asgari ücret ağustos ayında 200 dolara kadar düşmüştü. Türk lirasında ki değer kaybını azalması ve enflasyon ile gelen maaş zammı sayesinde tekrar eski seviyelerine yaklaştı. Son iki yılın asgari ücretleri;

2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2019 Brüt (Aylık)     :  2.558,40 TL

2019 Net                      : 2.020,90 TL

2018 Brüt (Günlük) : 85,28 TL

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2018 Brüt (Aylık)     :  2.029,50 TL

2018 Net                      : 1.603,12 TL

2018 Brüt (Günlük) : 67,65 TL

2019 Yılı Gerli Vergisi Dilimi

2019 Yılı Gerli Vergisi Dilimi

İşverene Maliyeti 2019

Asgari Ücret 2.558,00 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 396,49 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 51,16 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.005,65 TL

İşverene Maliyeti 2018

Asgari Ücret 2.029,50 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 314,57 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 40,59 TL
İşverene Toplam Maliyeti 2.384,66 TL

Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?

Brüt Asgari Ücret

İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak nitelendirilen “Asgari Ücret”in günlük brüt tutarı; işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından, bir yılın tamamını kapsayacak şekilde ya da yılın belli dönemleri için farklı tutarlarda belirlenmektedir.

1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015 dönemi için geçerli olan belirlemelere göre brüt asgari ücret; “günlük 42,45 TL” ve “aylık 1.273,50 TL” olarak uygulanmaktadır.

Net Asgari Ücret

Aylık brüt asgari ücret üzerinden bazı kesintiler yapıldıktan sonra, ilgili işçinin eline geçecek net asgari ücret rakamına ulaşılmaktadır.

Brüt Asgari Ücret üzerinden;

*%9 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi kesilir.

*%5 oranında genel sağlık sigortası primi kesilir.

*%1 oranında işsizlik sigortası primi kesilir.

*%0,759 oranında damga vergisi kesilir.

*%15 oranında gelir vergisi kesilir. Bu kesintinin tutarı, brüt asgari ücretten kesilen sigorta primleri ve işsizlik sigortası primi düşüldükten sonra bulunan tutar üzerinden hesaplanır ve bulunan kesinti tutarından ilgili işçinin eş ve çocuk durumuna göre hakkında uygulanacak asgari geçim indirimi miktarı indirilir.

Agi Nasıl Hesaplanır?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50’si, çalışmayan eşi için %10’u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5’u, 3. çocuk için %10’u ve sonraki çocukların her biri için ise %5’i esas alınır. Bu oranların toplamı %85’i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12’ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

Asgari Ücretin Yıllara Göre Dolar Karşılığı

YIL  TÜRK LİRASI  DOLAR
 2002  184 251 937  126
 2003  225 999 000  135
 2004  318 233 475  227
 2005  350  257
 2006  380  281
 2007  419  295
 2008  503  429
 2009  546  359
 2010  599  396
 2011  658  427
 2012  739  386
 2013  803  451
 2014  891  414
 2015  1000  454
 2016  1300  448
 2017  1404  397
2018 1603 422

Yıllara Göre Artış Oranları

YIL  TÜRK LİRASI  ORAN (1/6-6/12)
 2002  184 251 937 -32+13
 2003  225 999 000 21,9
 2004  318 233 475 38,2+5
 2005  350 10,03
 2006  380 8,65
 2007  419 5,93+4
 2008  503 4-+4,98
 2009  546 4,27+4,05
 2010  599 5,20+4,34
 2011  658 4,74+5,08
 2012  739 5,91+6,09
 2013  803 4,05+4,38
 2014  891 5,88+5,95
 2015  1000 5,95+5,99
 2016  1300 29,32
 2017  1404 7,92
2018 1603 14,2
2019 2020 26,05
Please follow and like us:
error

1 yorum

1 geri izleme / bildirim

  1. Asgari ücret – gorkemtuncay

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*